Áldások

Reggelre

Találjon Rád Isten áldása minden új napon!
Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz!
A menny világossága ragyogjon Rád,
és töltse meg dallal szívedet!
Találjon Rád Isten áldása minden új napon!

Isten fénye ragyogja be szíved közepét!
Krisztus lángja gyújtsa lángra benned a szeretetet!
A Lélek tüze tegyen szabaddá, hogy igazán megélhesd
ezt a mai napot és minden utána következőt!

Isten adja rád áldását!
Áldja meg a fölötted világító Napot,
az alattad elterülő földet,
a melletted lélegző testvért,
a szíved mélyén élő képmását,
az előtted álló mai napot.

Adja az Úr, hogy életed minden napja
neked nevezetes és drága legyen,
adjon kedvet, bátorságot és erőt,
hogy naponként valami hasznosat s jót cselekedhess,
hogy ne vesszen el örökségedből egyetlen nap sem.
(magyar népi imádság nyomán)

Áldjon,
áldjon meg Isten
a kelő nap első sugaraival
a reggel kávéillatú békéjével
az új nap rád váró lehetőségeivel

Áldjon,
áldjon meg Isten
a dolgos órák izgalmával
az alkotás szép szabadságával
a találkozások ajándékaival

Áldjon,
áldjon meg Isten
a hazatérés jóleső érzésével
a közös vacsora hangulatával
az egymásra figyelés örömével

Áldjon,
áldjon meg Isten
az éjszaka puha csendjével
az erőt adó békés álommal
az új reggel reményével

Áldjon,
áldjon meg Isten
a benne való bizalom erejével
az egyszerűséggel megelégedő emberséggel
a hétköznapok igazi csodáival
s az ünnep teljes ragyogásával

Tárja ki neked Isten az Élet kapuját:
Legyen áldássá a reggeli ébredésed,
a feladatok, amelyekben helyt kell állnod
Legyen áldássá a tudásod, amely bölccsé tesz,
a hiányaid, amelyek alázatosságra intenek
Legyen áldássá a családod,
az emberek, akikről gondoskodsz, és akik fontosak neked
Legyen áldássá a hétköznapi egyhangúság
és a felemelő pillanatok, amelyek új lendületet adnak
Legyen áldássá a szomszéd, aki olykor kíváncsian figyel,
meg a közértes eladónő, aki ma rád mosolygott
Legyen áldássá a hazaút a bevásárlószatyorral,
és a veszteglés is a délutáni dugóban
Legyen áldássá a közös vacsora,
az esti leckeírás meg a mese a gyerekekkel,
Legyen áldássá a közös kirándulás,
a kikapcsolódás, játék, s egy jó mozi
Legyen áldássá a hajba kapás utáni kibékülés,
a megbocsátás felszabadító érzése
Legyen áldássá a meghittség, a társad ölelése,
meg a közös álmaitok

Legyen áldottá a múló idő, a születésnapok, évfordulók,
az élők üzenete és a holtak emléke
Legyen áldottá a magányod,
egy-egy átvirrasztott éjjel, a gondjaid és félelmeid
Legyen áldottá az imádságod,
Istent keresésed és a „megtaláltságod”
Legyen áldottá az emberség, amely életed gazdagságát adja,
és létünk minden értelmet meghaladó távlata nyíljon meg előtted:
Tárja ki neked Isten az Élet kapuját

Estére

Az éj békessége és csendje vegyen körül,
Isten őrködő irgalmassága öleljen át!
Ne rettentsen a sötétség árnya, ne ijesszen a magány!
Adjon neked igaz, szép álmot az Isten,
Készítse föl szívedet az örökkévalóság kincseire!
Újítsa meg lelkedet és testedet,
és ébresszen föl téged a reggeli fényre!

Isten titokzatos csöndje legyen tiéd ezen az éjjelen,
hogy békében alhass!
Angyalai őrködő figyelme legyen tiéd ezen az éjjelen,
hogy a szeretet áradó patakjáról álmodhass!
Krisztus élete legyen tiéd ezen az éjjelen,
hogy reggel Életre ébredhess, szabadon, hálás szívvel!

A csillagok mély hallgatása
Az égbolt puha takarója
A határtalanság tapintatos csöndje
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
A mindenség komoly, szép rendje
A tágas világban megtalált otthonod
Az éjjeli lámpád ismerős fényköre
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
A tegnapot betakaró megbocsátás
A szívedbe rejtett ígéret
A jótékony, nyugodt álom
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
A pirkadó hajnal fénye
A holnapot dédelgető remény
A felhők és madarak vonulása
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét
A friss reggeli szellő
A társad, aki melletted ébred
Az Élet, amely szerteárad
Mutassa meg neked a Szeretet Istenét

Tiéd az esti áldás, amely átvisz téged a holnapodba
Tiéd az esti béke az éjszaka és a hajnal előtt, az út közepén
Tiéd az idő a tegnap és a ma határpontján
– ez az élet vége és az új élet kezdete
Tiéd a rend: életünk halk, nyugodt szívverése
Tiéd az ígéret, az életkincs, az ország
Tiéd az „elég”, amit álmodban kapsz ajándékba
Tiéd az esti áldás, a kegyelem:
Őriz és oltalmaz az Úr

Adja az Ég, hogy egy esti csillag fénye rád ragyogjon!
Adja az Ég, ha leszáll a sötétség, szíved igaz maradjon!
Magányos úton jársz, távol otthonodtól.
Eljött a sötétség, mégis hidd el, hogy utadat megtalálod!
Leszállt az éj – de az Ígéret él szívedben ezután.
Ha árnyak hívnak, messze szálljanak tőled, adja az Ég!
És legyen utad értelme, célja a napvilág, a fény!
Ha elmúlik az éj, felkelve rátalálj a Napra, adja az Ég!
(Enya: May it be – a „Gyűrűk Ura” c. filmtrilógia betétdala nyomán)

Mikor lefekszel ágyadba,
esti álomkoporsódba,
három angyal fejed fölött álljon:
Egyik őrizzen, másik biztasson,
harmadik lelkedet várja.
Találjon meg Jézus Urunk, s erősítse hitedet!
Szent Lelkével szeretett, szent halálával megváltott:
legyen azért lelked ékessége Krisztus vére, ő szentsége!
(magyar népi imádság nyomán)

Nehéz utakon

Nehéz utakon, kétségek között
– ragyogtassa rád arcát az erős Isten.
Mélységeidből kiutat kutatva
– ragyogtassa rád arcát a Magasságos Isten.
Bűnök kötelében, bocsánatra várva
– ragyogtassa rád arcát a kegyelmes Isten.
A teremtés csodáin ámulva
– ragyogtassa rád arcát a szépséges Isten.
A szeretet tiszta mozdulataiban
– ragyogtassa rád arcát az örvendező Isten.
Az igaz emberségben
– ragyogtassa rád arcát a földre jött Isten.
Magányban, megértő társra várva
– ragyogtassa rád arcát a barátságos Isten.
Álmatlan éjszakáidon
– ragyogtassa rád arcát a fölötted virrasztó Isten.
Búcsúzás idején, halál közelében
– ragyogtassa rád arcát az Élet Istene.

Forduljon feléd áldásával a Magasságos
Legyen közeledben, aki mélységeinkbe szállt
Ott, a kétség és bizalom határán jöjjön eléd,
ha megtorpansz, miközben keresed az igazi helyed

Forduljon feléd áldásával a Szeretés
Legyen közeledben, akinek mindennél fontosabb vagy
Ott, a félelem és bátorság határán jöjjön eléd,
ha megtorpansz, miközben keresed a közösség örömét

Forduljon feléd áldásával a Vigasztalás
Legyen közeledben, akiben békességre lelsz
Ott, a gyengeség és erő határán jöjjön eléd,
ha megtorpansz, miközben keresed a valóságos erőt

Forduljon feléd áldásával az emberséges Isten
Legyen közeledben, akinek öröme, hogy élsz
Ott, a halál és élet határán jöjjön eléd,
Ha megtorpansz, miközben keresed az egyetlen igazi célt

minden határ
minden hiány
minden könny minden, ami fáj

minden félelmed
minden erőtlenséged
minden tehetetlenséged minden, ami szívedbe mar

kiáltson föl a mélységből
hozzá
a Határtalanhoz
aki a teljesség a vigasz
a biztonság az erő

találjon otthonra benned a bizalom
találjon békére benned a hallgatás

a fáradt szavak táncoljanak
a megkopott színek harsogjanak

érted nyúló tiszta kezek
simogassanak ki magányodból

és emeljen magasba
vonjon egészen magához
a Határtalan Élet Istene

Amikor úgy tűnik, nincs remény,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy megláthasd fényét egy kisgyermek tekintetében.

Amikor úgy érzed, semmi okod az örömre,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy kedvességére találj egy barát derűjén keresztül.

Amikor úgy gondolod, az élet túl komor,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy bőrödön érezhesd a napfény és a szellő frissességét.

Amikor minden mozdulat olyan üresnek tűnik,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy jelenlétét érezhesd egy idegen kézszorításában.

Amikor a jövendőt nyomasztónak látod,
jöjjön hozzád áldásával az Isten,
hogy feltárja előtted az élet szépségét egy ölelés biztonságában.

Amikor azt hiszed, már messze távolodtál tőle,
jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy felismerhesd:
ő ott állt mindvégig a hátad mögött, és szeretetével várt.

kiűztünk Édenkertedből, Istenünk
már nem jut hely számodra a világunkban
de lásd:
nélküled mindent elrontunk
föléljük a Földet
lelakjuk otthonunkat
szűklátókörűségünk, önzésünk,
hazugságaink és irigységünk
miatt

életadó áldásodra vár
feléd sóhajt a teremtett világ
a szennyezett levegő, a tengerek felszínén úszó olajfoltok
a kipusztuló növény- és állatfajok, a kivágott esőerdők, a savas esők
a mérgezett termőföld, az atomhulladék
a lassan mindent elborító szeméthegyek
a tájsebek, a terjeszkedő nagyvárosok, a gépek zaja
a mindent behálózó autópályák
a kamionsorok, a közlekedési dugók, az elütött állatok
az utak mellett sínylődő fák
a folyókba eresztett szennyvíz, az ihatatlan csapvizünk
a sok mesterséges színezék és a veszélyes adalékanyagok élelmiszereinkben
a génmanipulációval előállított termékek
a vágóhidakon elpusztuló sok-sok állat
a megunt és sorsukra hagyott háziállatok, a rabságban sínylődő vadak
a háborúk sújtotta földek és az ott élők, az ínségben tengődő milliók
a kizsákmányoltak, s a sok-sok szenvedő
életadó áldásodra vár
feléd sóhajt a teremtett világ

a pazarlók, kapzsik, gyors hasznot remélő gazdagok
multinacionális cégek, felelőtlen politikusok miatt
és magunk miatt
könyörgünk hozzád
tekints ránk irgalmaddal
és kezdj újat velünk, bennünk – és általunk

életadó áldásodra várunk
jöjj

Ünnep és közösség

Külön-külön csak szavak vagyunk,
együtt azonban költemény
Kétségből egységre úgy találunk,
ha egybegyűjt minket a Szeretet
Áldások vagyunk
egymásnak
s egymásért vagyunk
áldás
Ez a Közösség
egy „közös ég” – Isten szeretetének oltalma alatt

Ha kinyitjuk magunkat egészen,
egyszerre jutunk a Szeretetbe

Amint a víz tükrözi az arcot,
úgy tükröződik a szívben az ember
Amint a harmatcseppben megcsillan a világ
úgy sejlik föl rajtunk a Magasságos arca
Emberlétünkön ott az áldás
mert ajándékunk a Szeretet egyesítő ereje
és miénk az öröm is, az áldásból megszülető Ünnep

Áldáskérés

Most hát
boríts be minket, Istenünk, reményruhába
őrizz az úton, és taníts szeretetedből szeretni

legyen életünk a halálból életre támadás példázatává
és minden értelmet meghaladó békességed
amely
mélyebb kétségeinknél
erősebb hitünknél
határtalanabb reménységünknél

őrizze meg szívünket bátor bizalomban
gondolatainkat őszinte nyitottságban
tetteinket igaz mozdulatokban

életünket, egész valónkat
Krisztus Jézusban
az értünk jött Kegyelemben

Emberfia Jézus
szemed mosolya
kezed gyengédsége
szíved együttérzése
érintsen és gyógyítson
jöjj hozzám áldásoddal

Emberfia Jézus
tekinteted biztatása
szavad ereje
lényed tisztasága
mutasson utat és oltalmazzon
jöjj hozzám áldásoddal

Emberfia Jézus
gondolataim kuszasága
mozdulataim sutasága
másokat bántó önzésem
keressen és kérjen
jöjj hozzám bocsánatoddal és teremts újjá

Emberfia Jézus
szívem vidámsága
hitem gazdagsága
szabad életem
magasztaljon és áldjon
most és mindenkor

(Varga Gyöngyi)