Feltámadás mint gyógyulás – GYÓGYÍTÓ LITURGIA

INVOKÁCIÓ

Vezető: Istenünk, aki megalkottad a mennyet és kifeszítetted az eget.
Mind: Dicsérünk Téged!
Vezető: Formát adtál a Földnek és minden rajta élőnek.
Mind: Dicsérünk Téged!
Vezető: Életnek lelkét adod az embernek, és Szentlelkeddel újjá teszed a föld színét.
Mind: Dicsérünk Téged és neked köszönjük mindezt.
Vezető: A vakok szemei megnyílnak,
a megtört szívűek meggyógyulnak,
a szegények tisztán hallják az evangéliumot,
a foglyokat nem tartja többé fogva a sötétség,
Urunk, jöjjön el a Te országod.
Mind: Legyen meg a Te akaratod.

IMÁDSÁG

Vezető: Nem mondható apróságnak, hogy
Te szót adtál a csendbe,
világosságot hoztál a sötétségbe,
nem mondható apróságnak, hogy
lenyűgöző és páratlan világot teremtettél,
Te a föld porába életet csókoltál,
Férfit és nőt alkottál,
engem és minket.
Mind: Áldunk ezért.

Vezető: Nem mondható csekélységnek –
látni a teremtett világot,
csodálni kezed munkáit,
nem mondható csekélységnek, hogy
gondoskodásod mindenre kiterjed,
Te elküldted Fiadat, hogy teste a mi testünk legyen,
csontja a mi csontunk,
hogy mellém és mellénk lépjen.
Mind: Áldunk ezért.

Vezető: Nem mondható apróságnak, hogy
Téged kíváncsi szemek megkritizáltak és felmagasztaltak,
ünnepeltek és cserben hagytak,
Urunk, Te kitártad karjaidat és kinyújtottad kezedet, hogy
gyógyíts és segíts
engem és minket.
Mind: Áldunk ezért.

Nem mondjuk csekélységnek, hogy
mindezt megtetted, és megígérted, hogy újra eljössz hatalommal és dicsőséggel.
Szentlelkedet ígérted, hogy meggyógyuljanak a nemzetek,
én is, és mi is.
Mind: ÁLDUNK EZÉRT.
ERŐS ISTEN,
GYENGESÉGEINK URA,
SZABADÍTÓ LÉLEK.

ISTEN SZAVA

Imádság gyógyulásért

Vezető: Urunk, Krisztus
úgy ahogy történt a régi időkben,
nem minden beteg és szenvedő
jutott el az úton hozzád,
hanem kézen fogva hozzád vezették,
a testüket felemelték,
a nevüket megemlítették.
Így, mi is erősek vagyunk a benned való bizalomban,
hogy másokat eléd vigyünk.
Úgy ahogy történt a régi időkben,
elismerted a barátok hitét,
és a békesség folyama, a gyógyítás áldása megtörtént.
Nézz a mi kicsiny hitünkre.
MIND: Jöjjön el a te országod!

Vezető: Urunk Jézus, a Szeretet Istene,
Mind: Hozz gyógyulást, hozz lelki békét.

CSEND

Magasztalás

Vezető:
Korán reggel egy jól őrzött sír mellett egy tiszta hang,
s a harmaton hagyott lábnyomok jelezték, hogy
Te feltámadtál.
Te értünk jöttél, akik elfelejtettek,
akik megtagadtak és pusztulásodra törtek.

MIND: Szenteltessék meg a Te neved.

Vezető:
Korán reggel a Te néped színes sokasága
itt a földön és fenn a mennyben ünnepel Téged.
Ünnepeljük a te életed,
halálod és feltámadásod,
a te hűséges döntésed.
Ezért így imádkozunk:

MIND:
Urunk, hozz új éltet,
ahol megviseltek és elgyötörtek vagyunk,
hozz új szeretetet,
ahol kemény-szívűek lettünk,
hozz megbocsátást, ahol megsebzettek vagyunk,
és ahol sebeket ejtettünk,
hozd el a Szentlélek örömöt és szabadságát,
ahol fogollyá tesszük önmagunk.

ÁLDÁS

Nem könnyű örömet,
nem jelentéktelen békét,
nem félszívű békességet kérek,
hanem az ÚR Jézus Krisztus békessége legyen és maradjon veletek.
Ámen