Imafal – könyörgések

Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted… (Kálvin imája)

 

Az új egyházi vezetésért
Kérte:Anonymous
Kérés:Imádkozzunk, és hordozzuk naponként imádságban az idei esztendőben megválasztott új egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselőket. Könyörögjünk Urunkhoz, hogy adjon nekik szeretetet a rájuk bízottak felé, alázatot Urunk felé, tükröt maguk felé. Imádkozzunk azért, hogy akik most nem nyertek mandátumot, találjanak békességet a tisztség nélküli szolgálatra. Imádkozzunk egyházunk közösségeiért, lelkipásztoraiért és presbitériumaiért, hogy tudjunk segítségei lenni a megválasztott tisztségviselőknek. Imádkozzunk egyházunk és nemzetünk ébredéséért!

 

Küldd el imakérésed
Töltsd ki az űrlapot az imakéréseddel kapcsolatban.
Vezetéknév:
Keresztnév:
  Névtelen szeretnék maradni, ne jelenjen meg a nevem.
E-mail cím:
Ima kérésed címe:
Kérésed tárgya:
  Szeretném ha értesítve lennék (naponta egyszer) ha imádkoztak értem.
Írd be a képen látható kódot:
Nem tudod elolvasni? Kattints ide a kép frissítéséhez