Imafal – könyörgések

Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted… (Kálvin imája)

 

ima
Kérte:Ágnes Fekete
Kérés:ATYÁM, előtted alázattal és nagy hálával meghajolva köszönöm, hogy fiadat, Jézust feláldoztad a kereszten, hogy én élhessek, nem csak ezen a földön, hanem az örök élet ajándékát is felajánlod nekem. Szükségem van Rád, Atyám. Teljesen el vagyok veszve szereteted és életemben munkálkodó hatalmad nélkül. Vezetésed nélkül bizonytalan vagyok az utamat és feladatomat illetően. Szeretném megvallani minden bűnömet, amit elkövettem. Segíts kérlek ezeket meglátnom Szentlelked által, hogy kérhessem a bocsánatodat miattuk, és kérhessek bocsánatot a szeretteimtől és azoktól is, akiket megbántottam, akiknek rosszat tettem! Arra is segíts kérlek, hogy én is meg tudjak bocsátani azoknak, akik ellenem vétkeztek, mert ez feltétele a Te megbocsátásodnak! Kérlek, légy életem Pásztora és Vezetője! Segíts, hogy tőled kapott szeretettel és gondoskodással tudjak a környezetemben élők felé fordulni, és abban is, hogy a tekintetüket feléd tudjam irányítani, Uram! Kérlek add, hogy a tőled kapott békesség és derűs öröm jó illatát tudjam sugározni magam körül! Szeretnélek vonzóvá tenni Téged mások számára úgy, hogy Te dicsőülj meg mindeközben Istenem! Jézus nevében kérlek. Ámen

 

Küldd el imakérésed
Töltsd ki az űrlapot az imakéréseddel kapcsolatban.
Vezetéknév:
Keresztnév:
  Névtelen szeretnék maradni, ne jelenjen meg a nevem.
E-mail cím:
Ima kérésed címe:
Kérésed tárgya:
  Szeretném ha értesítve lennék (naponta egyszer) ha imádkoztak értem.
Írd be a képen látható kódot:
Nem tudod elolvasni? Kattints ide a kép frissítéséhez