Imafal – könyörgések

Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra Szentlelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek teelőtted… (Kálvin imája)

 

Hitelességért
Kérte:Anonymous
Kérés:Drága Istenem, mennyei Atyám! Hálás vagyok azért az útért, amelyen elvezettél egyházadba. Hitetlenként szólítottál meg, és "erős kézzel" vezettél, míg megérkeztem ebbe a látható, földi közösségbe, a Magyar Református Egyházba. Köszönöm, hogy végig mellettem voltál, és megláttattad velem a látható egyház láthatatlan csodáját. Hogy Te vagy itt közöttünk, Szent Fiad és Lelked által. Köszönöm, hogy elvezettél ahhoz a kincshez, amit egyházunk évezredek óta őriz. A Te írott Igédhez. Köszönöm, hogy megtanítottál, hogyan használhatom Szent Írásodat, hogy Veled beszélgessek, hogy értsem akaratodat. De kétségbe vagyok esve, amikor azt látom, hogy milyen sokan jönnek úgy a templomba, sőt, szolgálnak úgy lelkipásztorként, hogy nem is tudják, milyen ajándékot őriznek. Terített asztal mellett halnak éhen, akik hívőknek mondják magukat. Uram engedd, hogy meglássam a magam részét is ebben a hiteltelenedési folyamatban. Kérlek, segíts, hogy újra "reformáció" legyen, és felfedezzük, hogyan lehet táplálékká, vigasszá, útmutatássá, vezetéssé a Szentírásban ránk hagyott üzeneted, amit olyan szeretettel, olyan gondosan őrzünk és tanítunk. Taníts minket Szavad jelenlétébe kerülni. Építs fel bennünket újra, a Te akaratod szerint. A Urunkért, Jézus Krisztusért kérlek, aki ezt az Írást, Szent Szavadat teljesítette be életével. Add, hogy Írásod, az Ő élete a mi életünket is kiteljesítse. Ámen.

 

Küldd el imakérésed
Töltsd ki az űrlapot az imakéréseddel kapcsolatban.
Vezetéknév:
Keresztnév:
  Névtelen szeretnék maradni, ne jelenjen meg a nevem.
E-mail cím:
Ima kérésed címe:
Kérésed tárgya:
  Szeretném ha értesítve lennék (naponta egyszer) ha imádkoztak értem.
Írd be a képen látható kódot:
Nem tudod elolvasni? Kattints ide a kép frissítéséhez