Böjti imafonál – 2019

Az imafonál itt tölthető le:  Böjti ima – 2019

Böjti tisztulás

Közösen imádkozunk együtt Krisztus egyházának a megújulásért úgy, hogy először odaszánjuk Krisztusnak önmagunkat!

Könyörgünk azért, hogy a látható helyett a láthatatlanban bízzunk!

Félelem helyett a szeretet mellett döntsünk!

Együtt indulunk egy útra, melyen időt szeretnénk adni Jézusnak, hogy szóljon hozzánk ezen a 40 napon.

Együtt vagyunk lemondásban, testünk és időnk odaszánásában. Sokfelé, és mégis egyért, egyhez és együtt imádkozunk!

 A zsoltárok és a bibliai idézetek a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliája alapján íródtak. A bibliai olvasmányok a Bencés Zsolozsma rendjét követik: zsolozsma.katolikus.at. Az Üzenetek a Franciscus Kalenderből valók. (Irta: Fritz Giglinger, Pinkafeld, 2006., fordította: Németh Marietta, kiadta: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, 2007.)

Alapvetés

Készítsük el a helyet és az időt.

Ne akarj jól imádkozni, csak légy jelen Jézus számára.

Gondoljunk arra, hogy mindent ajándékba kapunk az imában.

Hogyan néz rám Jézus?

Érdemes leírni azt, amit átélünk az imában.

Imádkozzunk együtt minden nap az egyházért!

Legyen ez a kezdő imádságunk:

Köszönöm, Uram, hogy megértem ezt a napot. Felajánlom Neked az időmet. Kérlek, segíts, hogy most csak Rád figyelhessek. Segíts meglátnom, hogyan maradhatok meg a Te szeretetedben. Mutasd meg, mi a szándékod ma velem!

Hogyan imádkozzunk?

A zsoltár elmondásával kezdjük az imádságot! 

Elolvassuk az Igét és a Üzenetet. Olvassuk el először az értelmünkkel, aztán a szívünkkel!

Figyeljünk ezekre a kérdésekre:

Melyik az a szó, amelyik most leginkább megragadott?

Mit jelent nekem ez most?

Mindaz, amit olvastam, milyen érzést vált ki bennem?

Hol érinti az életemet? Hogyan kapcsolódik a jelenlegi élethelyzetemhez?

Figyeljem meg, mi mozdul meg a szívemben?

Ezek után kezdjek el beszélgetni Jézussal!

Mit kezdeményez az életemben Isten?

Kérjük, hogy Isten Szent Lelke vezessen végig a mai napon!

Napi imánk:

Istenem, Teremtőm és Uram,

Kérve kérlek,

Hadd lehessek valóban

Fiad barátja,

És hadd léphessek be szenvedésébe,

Amit magához ölelt

Mindazokért, akinek életet adtál,

És énértem.