2. nap: Máté 15,21-28

És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!…

Ima:
Köszönöm, hogy irgalommal nézel rám! Köszönöm, hogy nem a mérleg elvével méricskélsz minket, hanem szeretsz!
Uram, tégy könyörületessé!
Könyörgünk a veszekedő emberekért!