Áldott utat kívánunk!

Életed különböző szakaszain különböző megtapasztalásokat élsz át. Mélységeket, magasságokat, örömteli, nehéz, fájdalmas eseményeket, puha, fájó, kellemetlen, kellemes tapasztalásokat. De bármin is mész át, egy biztos: Jézus megígérte, hogy veled lesz az úton és a Lélek által vezetni fog. Most egy ösvényjárásra hívunk, ahol különböző útszakaszokon keresztül jutsz el a célig. Mezítláb járd végig az utat, érezd meg a lábad alatt az ösvény milyenségét. Egy-egy szakaszon egy-egy bibliai idézetet olvasol, forgasd magadban és hagyd, hogy a megtapasztalásokon keresztül Isten üzenjen számodra ezen az úton. Áldott utat kívánunk!

Kapu (áldással mennek át rajta)

Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.
Ámen.

 1. útszakasz: fű
  Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. (23.zsoltár)
 2.  útszakasz: víz
  „Ne félj, mert megváltottalak!
  Neveden szólítottalak, enyém vagy!
  Mikor vízen kelsz át,
  veled vagyok.
  Ha folyókon,
  azok el nem borítanak. (Ézsaiás 43,1-2)
 3.  útszakasz: tüzifa hasábok
  Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. (Zsolt 23,4)
 4. útszakasz: mulcs
  „Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezetlek benneteket. A hegyek és halmok ujjongva énekelnek előttetek, és tapsol a mező minden fája. A tövis helyén ciprus nő, bogáncs helyett mirtusz. Az ÚR dicsőségére lesz ez örök jelül, amelyet nem törölhetnek el.” (Ézs. 55,12-13)
 5. útszakasz: szalma
  „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)
 6. útszakasz: meggymagok
  Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz. (Mk 4,20)
 7. útszakasz: kövekből keskeny út
  „Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” (Mt 7,14)
 8. útszakasz: búza
  Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővőlködjenek…” (Jn10,10)
 9. útszakasz: homok
  „Mily drágák nekem szándékaid Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.” (139.zsoltár)
 10. útszakasz: fehér kavicsok
  „Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törtlöm ki az élet könyvéből….adok annak fehér kövecskét és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, aki kapja.” (Jel.3,5. 2,17)

Zárás (utolsó tábla):

„És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár (………..) esztendeig a pusztában.” (5Móz 8,2)

(Elhangzott a Budai Református Gyülekezetben, készítette Siba-Rohn Hilda)